Một số lưu ý cho trang trí nội thất showroom ô tô

Một số lưu ý cho trang trí nội thất showroom ô tô

  1. Căn cứ định tính của không gian

+ Vấn đề công năng là vấn đề chủ yếu trong thiết kế nội thất.

+ Do vậy, việc nghiên cứu không gian để làm rõ công năng sử dụng luôn luôn là vấn đề đầu tiên của quá trình thiết kế. Nó gắn liền với hoạt động của người sử dụng.

+ Vì vậy ta có thể chia không gian nội thất ra các loại như sau.

–         Không gian trưng bày.

–         Không gian thương nghiệp và tiêu thụ.

–         Không gian làm việc.

–         Không gian nghe nhìn.

–         Không gian thưởng thức giả trí.

  1. Quan hệ chính phụ của không gian

–         Trong thực tế công trình, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng là giảI quyết vấn đề công năng của không gian nội thất và cần tìm hiểu sự tương hỗ của không gian chính và không gian phụ.

–         Người thiết kế cần phân tích và làm rõ mâu thuẫn của không gian phức tạp từ đó mới có thể tổ chức được không gian hợp lý.

–         Khi mối quan hệ chính phụ của không gian nội thất đã được sử lý một cách thoả đáng thì kháI niệm chính phụ trong công việc trang trí được làm rõ.

  1. Sự phân chia khu vực ồn và tĩnh

              Trong khi xử lý vấn đề công năng của thiết kế nội thất vẫn phảI chú ý đến mối quan hệ của không gian khu vực ồn và khu vực tĩnh.Bất kể trong nhóm không gian nào đó cũng đề không hợp với tính cô lập không gian bên trong chụi một phần ảnh hưởng của không gian bên ngoài.