Chẩn đoán cầu chủ động

Thiếu dầu bôi trơn trong vỏ truyền lực chính. Sự ăn khớp của cặp bánh răng côn không đúng, điều chỉnh bằng cách dịch trục của các bánh răng theo sơ đồ.

Điều chỉnh ổ bi đỡ bộ vi sai sau đó điều chỉnh vết ăn khớp của bánh răng quả dứa và bánh răng vành chậu. Vết tiếp xúc liên quan đến áp suất tiếp xúc mặt răng, ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng lên răng.Điều chỉnh khe hở ổ bi bánh răng quả dứa (bánh răng chủ động). Điều chỉnh khe hở ổ bi moay ơ. Các khe hở này liên quan đến độ rơ tổng cộng của bánh xe.

Bảng các trạng thái ăn khớp của bánh răng và cách điều chỉnh vết ăn khớp

Tình trạng

Cách điều chỉnh

Bánh răng chủ đông quá xa bánh răng vành châu

Dịch chuyển bánh răng chủ động về phía bánh rãng vành / chậu bằng cách giảm bề dàv tấm đệm điểu chình.

Dịch chuyển bánh răng vành chậu ra xa bánh răng chủ động -AỂF

Bánh răng chù động quá gần bánh răng vành chậu

– Dịch chuyển bánh răng chủ động ra xa bánh răng vành chậu bằng cách tăng bề dày tấm đệm điều chỉnh.

Dịch chuyển bánh răng vành chậu về phía bánh răng chủ động

Bánh răng vành chậu quá gán bánh răng chù động

Dịch chuyển bánh răng chủ động về phía bánh răne vành A ( chậu bằng cách giàm bề dày tấm đệm điều chỉnh.

Dịch chuyển bánh răng vành chậu ra xa bánh răng chủ động

Bánh ràng vành chậu quá xa bánh răng chù động

Dịch chuvển bánh răng chù động về phía bánh răng vành chậu bằng cách táng bề dãy A tấm đệm điều chình.

Dịch chuyển bánh răng vành chậu về phía bánh răng chủ động

Chẩn đoán hệ thống phanh

Chẩn đoán hệ thống dẫn động phanh

Ngoài các việc xác định các thông số chung đánh giá hiệu quả phanh khi tiến hành chẩn đoán các loại hệ thống phanh khác nhau cũng có các biểu hiện khác nhau.

Đối với phanh thủy lực

Do đặc truyền năng lượng điều khiển cơ cấu phanh là chất lỏng nên khi chẩn đoán cần thiết phải xác định trạng thái kỹ thuật của hệ thống thông qua:

Sự rò rỉ chất lỏng dẫn động.

Sự lọt khí vào hệ thống dẫn động.

Hư hỏng các van điều tiết chất lỏng.

Vấn đề bao kín các khu vực không gian chứa chất lỏng.

Việc chẩn đoán có thể tiến hành bằng việc quan sát bằng        mắt các vết rò rỉ        của dầu phanh. Song tốt nhất là dùng đồng hồ đo áp suất ở những vị trí có thể đo được như sau: Sau xi lanh chính, ở xi lanh bánh xe.